Temadagar

Temadagar för dig som tävlar/vill tävla


 Bubblan: 4/5  kl 10-13:30  Pris 700 kr

Att hitta flytet och hålla fokus ! Eller alla vill vinna men få vill göra jobbet ;)