Ansvarsavtal

Ansvarsavtal

ANSVARSAVTAL MELLAN DELTAGARE på E&T KURSVERKSAMHET OCH E&T HUNDÄGARUTBILDNING


1. VACCINATION


-Jag intygar att min hund vid kursstarten är vaccinerad mot valpsjuka, smittsam leverinfektion och parvo enligt SKKs     rekommendationer. Önskvärt även mot kennelhosta.
Om din hund är importerad från annat land måste du också visa upp giltigt rabisvaccineringsintyg och avmaskningsintyg vid första kurstillfället.


2. ANMÄLNINGSAVGIFT OCH BINDANDE ANMÄLAN


- Jag är införstådd med att anmälan är bindande och att 200 kr av kursavgiften, 1000 kr vid träningshelg, är     bokningsavgift 

- den sk bokningsavgiften återbetalas inte vid återbud oavsett anledning . Jag är skyldig att betala in bokningsavgiften om jag anmält mig trots att jag senare lämnat återbud.


- att återbud ska ske via mail, sms eller telefon och jag är att betrakta som avanmäld då jag fått bekräftelse från E&T.


- Jag förstår att återbud senare än 7 dagar innan första kursdag/träningsdag (för träningshelg senare än 15 dagar) innebär att full deltagaravgift ska betalas. Återbetalning sker då endast mot uppvisande av veterinär- eller läkar-intyg.3. ÅNGERRÄTT


- Vi tillämpar ingen ångerrätt för utbildningar eller föreläsningar enligt 2 kap. 11 § distansavtalslagen.


4. ANSVAR


- Jag bekräftar att jag deltar på kursen på eget ansvar och att jag själv är ansvarig för ev. skador som jag eller min hund        orsakar. - Jag kommer inte att begära ersättning av instruktören eller E&T Hundägarutbildning om jag eller min hund            skulle  bli skadade i samband med kursen.

- Jag är själv ansvarig för att jag och min hund är tillräckligt försäkrade


  All träning sker på egen risk och med strikt hundägaransvar.

  (Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, lag 2007:1150).


  E&T Hundägarutbildning tar inget ekonomiskt ansvar vid hund- eller personskada isamband med E&T verksamhet.

   Därför är  det viktigt att se över sin hundförsäkring och den egna ansvarsförsäkringen.


5.LÖPTIKAR


- jag är införstådd med att löptikar (med byxor inomhus)är välkomna men tikar i höglöp får vara kvar hemma (vanligen          mellan dygn 12-20)


6.UNDER 18 ÅR


Om du som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss.


7.ÖVRIG INFO


Priserna gäller för en deltagare med en hund. Familjemedlemmar till en deltagare går gratis som åskådare.

Åskådare (som inte tillhör deltagares familj) utan hund, halva priset.


En anmälan till utbildning, föreläsning eller annan aktivitet innebär även att du har godkänt ansvarsavtalet.


E&T hundägarutbildning förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning eller annan aktivitet på grund av för få anmälda deltagare eller på grund av anledning som E&T hundägarutbildning ej råder över. Vid dessa fall återbetalas kursavgiften.Skriv ut och ta med påskrivet till första kurstillfället

Datum: ____________________Namn:________________________________


Besökare totalt: